Zdjęcie budynku biblioteki

Wszystko zaczęło się tuż po drugiej wojnie światowej, kiedy to Jakub Wojciechowski założył bibliotekę. Przekazał na ten cel swój prywatny, 220-tomowy księgozbiór, który zgromadził w latach trzydziestych dzięki przyjaźni i protekcji Tadeusza Boya Żeleńskiego. Znajdowały się w nim książki otrzymane od Boya właśnie, a także od Ireny Krzywickiej, Stanisława Helsztyńskiego i innych literatów. Zbiory biblioteki dzięki darom społeczeństwa stale się powiększały. W 1948 r. liczyły 400 woluminów, obecnie - blisko 34 tysiące. Od lat dziewięćdziesiątych ogromne znaczenie ma wsparcie samorządu lokalnego. Kilkakrotnie biblioteka zmieniała siedzibę. Od 1994 r. mieści się w lokalu umiejscowionym w centrum osiedla i składają się na nią: wypożyczalnia dla dorosłych wraz z czytelnią, osobny oddział dla dzieci, część magazynowa i administracyjna. W latach 1958-1990 biblioteką kierowała pani Elżbieta Pankowska, od 1991 r. - pani mgr Grażyna Szafraniak.

Przy bibliotece powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, przemianowane na Koło Przyjaciół Jakuba Wojciechowskiego, które było inicjatorem wielu imprez kulturalnych: wystaw prac plastycznych twórców-amatorów, wystaw hobbystów, imprez popularyzujących postać i twórczość Patrona. W 1983 r. otwarto osobny oddział dla dzieci. Najmłodsi, czując się swobodnie w swojej bibliotece, byli niejednokrotnie inicjatorami najrozmaitszych zajęć bibliotecznych, takich jak: konkursy, wystawy, spotkania czy teatrzyk.

Obecnie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin stanowi istotny ośrodek animacji kultury. Odbywają się tutaj rozmaite imprezy kulturalne: spotkania z twórcami, z poezją i muzyką, koncerty, wystawy, wieczory autorskie. Nasza biblioteka jest zatem miejscem bardzo żywym, atrakcyjnym i twórczym, co roku odwiedzanym przez kilka tysięcy osób.