Od 2012 roku Polacy raz w roku zbierają się w miejscach publicznych i razem wysłuchują najbardziej znanych tekstów, literatury narodowej. W tym roku barcinianie spotkali przy bibliotece i przysłuchiwali się Balladom i Romansom Adama Mickiewicza.

Źródło: www.tvlbarcin.pl