Plakat informacyjny o konkursie literackim

Treść dostępna cyfrowo:

Plakat w formacie pdf

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin.

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w 2020r.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie wrażliwości dzieci na słowo pisane,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzenie aktywności twórczej,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia własnych tekstów.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z Gminy Barcin i polega na napisaniu wiersza.
 2. Termin składania prac upływa 22 maja 2020r.;
 3. Termin ogłoszenia wyników konkursu 29 maja 2020 r.
 4. Utwór literacki oraz formularz zgłoszeniowy należy składać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Praca literacka powinna być wymyślona i napisana przez uczestnika konkursu.
 6. Tekst należy napisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.
 7. Tematyka utworu literackiego powinna być spójna i nawiązywać do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek, czyli „ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden tekst.
 9. Uczestnik bierze udział w konkursie po złożeniu pracy wraz z wypełnionym i podpisanym przez rodzica/ opiekuna prawnego Formularzem zgłoszenia uczestnika do konkursu literackiego.
 10. Pracę konkursową należy podpisać podając: imię i nazwisko autora pracy i wiek oraz klasę.
 11. Dostarczenie pracy i Formularza jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na tronie internetowej Organizatora i tablicach ściennych) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora.
 12. Kryteria oceny prac:
  • nawiązanie do tematu konkursu,
  • twórczy charakter wiersza,
  • poprawność stylistyczna i językowa,
  • poziom literacki pracy,
  • samodzielność i oryginalność.
 13. Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora. Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 14. Laureaci zwycięskich prac literackich zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz otrzymają nagrody rzeczowe.
 15. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.