Biblioteka Wirtualna Matematyki
Pełnotekstowa baza publikacji polskich z zakresu matematyki
ARXIV.ORG
Archiwum publikacji z fizyki, matematyki, informatyki i biologii kwantowej
MATH
Abstraktowa matematyczna baza danych
DML: Digital Mathematics Library
Pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych