Regulamin XIV Konkursu Gwary Pałuckiej
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – GWARA PAŁUCKA”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie, ul. Wojska Polskiego 4a w Barcinie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Celem konkursu jest:
  • inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności artystycznej;
  • poznanie regionalnego dziedzictwa kulturowego;
  • kształtowanie dumy z przynależności do Małej Ojczyzny;
  • poznanie cech charakterystycznych dla gwary pałuckiej;
  • promocja tożsamości regionalnej, kultury i sztuki ludowej oraz jej twórców.
 3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  • klasy I-III,
  • klasy IV-VIII,
  • szkoły ponadpodstawowe.
 4. Do dnia 15.11.2022 r. poszczególne szkoły z terenu powiatu żnińskiego, które zdecydują się uczestniczyć w konkursie powinny przesłać na adres mailowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie zgłoszenie udziału w konkursie, zawierające wykaz uczestników (w przypadku szkół podstawowych – z podziałem na kategorie) i tytuły wybranych przez nich utworów.
 5. Oprócz indywidualnej prezentacji utworu dopuszcza się możliwość prezentacji zespołowej (maksymalnie czteroosobowej) i w takim przypadku zespół oceniany będzie tak jak pojedynczy uczestnik. (np. czteroosobowy zespół to czterech uczestników w danej kategorii wiekowej).
 6. Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż czterech uczestników konkursu w każdej kategorii.
 7. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni uczniowie, którzy brali już udział w poprzednich jego edycjach i nie zajęli pierwszego miejsca, ale pod warunkiem, że zaprezentują inny niż wcześniej utwór.
 8. Uczestnicy przygotowują zbiorową bądź indywidualną recytację jednego wiersza z załączonego wykazu wierszy w gwarze pałuckiej lub zespołowe albo solowe wykonanie jednej z dwóch zamieszczonych tam piosenek w gwarze pałuckiej.
 9. Podczas prezentacji dopuszcza się możliwość inscenizacji, to jest używania strojów i rekwizytów, a wykonywanym piosenkom może towarzyszyć żywy lub odtwarzany z nośnika elektronicznego akompaniament. Osoba lub osoby jedynie akompaniujące nie są wliczane do limitu osobowego zespołu, o którym mowa w punkcie „5”.
 10. Na adres mailowy szkół, które w terminowo dokonają zgłoszenia uczestników, do dnia 15.11.2022 r. przesłane zostanie potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w konkursie.
 11. Konkurs odbędzie się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie ul. Wojska Polskiego 4a w dniu 24.11.2022 r. o godz. 10:00.
 12. Podczas konkursu uczestnicy przesłuchiwani będą w kolejności ustalonej przez organizatora konkursu.
 13. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury w składzie powołanym przez organizatora konkursu.
 14. Każdy z jurorów oceniać będzie uczestników, przyznając w każdym z czterech aspektów oceny prezentacji punkty od 0 do 5.
 15. Przy ocenie punktowane będą następujące aspekty prezentacji:
  1. prawidłowe posługiwanie się gwarą pałucką (w skali 0-5),
  2. dykcja (w skali od 0-3),
  3. oryginalność interpretacji (w skali od 1- 4),
  4. ogólne wrażenie artystyczne (w skali od 1-4).
 16. Suma punktów uzyskanych od każdego z jurorów za prezentację utworu, stanowić będzie podstawę werdyktu jury.
 17. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników ogłoszona zostanie przerwa, podczas której odbędą się obrady jury.
 18. Niezwłocznie po zakończeniu obrad, jury ogłosi werdykt i przyzna uczestnikom konkursu nagrody za zdobycie I, II i III miejsca w każdej z kategorii. Jury może przyznać też swoje wyróżnienia.
 19. Nagrodzeni zostaną również nauczyciele, pod kierunkiem których przygotowali się do konkursu zdobywcy I miejsca w każdej kategorii.

Uwaga! W przypadku, gdyby sytuacja pandemiczna, uniemożliwiła stacjonarny przebieg konkursu, szkoły które przesłały zgłoszenia zawiadomione zostaną o zmianie regulaminu, która uwzględni możliwość oceny prezentacji zarejestrowanych na nośniku elektronicznym. W zawiadomieniu podane zostaną szczegółowe informacje o wymuszonych aktualną sytuacją sanitarną zmianach w regulaminie konkursu.