27 kwietnia 2023 r. pod honorowym patronatem Burmistrza Barcina w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyła się XIX edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie pn. „Barcin Moje Miasto - Moja Mała Ojczyzna”.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 5 trzyosobowych drużyn. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 z Barcina, Liceum Ogólnokształcącego z Barcina, Szkoły Podstawowej z Mamlicza oraz Szkoły Podstawowej z Piechcina. Uczniowie przy pomocy urządzenia iVote rozwiązywali test wyboru składający się z pytań dotyczących: historii gminy Barcin, spraw samorządowych i życia kulturalnego gminy Barcin oraz obejmujących historię, życie kulturalne i samorządowe powiatu żnińskiego. O zwycięstwie zdecydowała suma punktów uzyskanych przez drużynę.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało Jury w składzie: przewodnicząca pani Maria Siekierska oraz członkowie: pan Artur Jakubowski i pan Jarosław Drozdowski. Nagrodami dla laureatów i uczestników konkursu były gry ufundowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Barcinie. Dodatkowo wszystkich uczestników konkursu książkami nagrodziła prezes Towarzystwa Miasta i Miłośników Gminy Barcin pani Teresa Kaczmarek.

  1. miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w składzie: Aleksander Polak, Hubert Puzio i Zuzanna Zelek;
  2. miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Barcinie w składzie: Martyna Kurant, Bartosz Olszak i Szymon Wardęcki;
  3. miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu w składzie: Wojciech Domagalski, Antoni Grądziel i Nadia Suszek.

Za przygotowanie zwycięskiej drużyny jury nagrodziło Panią Grażynę Sudoł.

Poziom konkursu był wysoki, wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy o naszej „Małej Ojczyźnie”.

Żaneta Kubera