Współczesne biblioteki są nie tylko punktem dostępu do wiedzy, ale także miejscem różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Zgodzili się z tym faktem uczniowie klasy VIII b ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie, którzy 22 maja br. przybyli do naszej filii na lekcję biblioteczną pn. „Chcemy wiedzieć więcej!” wraz z nauczycielkami – panią Weroniką Trawińską oraz panią Patrycją Sadłowską.

Podczas spotkania ósmoklasiści wzięli udział w pogadance na temat roli książki w życiu człowieka. Następnie otrzymali instruktaż poszukiwania zbiorów bibliotecznych. Poznali rodzaje katalogów oraz ogólną klasyfikację UKD. Ponadto dowiedzieli się, co proponuje im biblioteka (między innymi spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, spotkania podróżnicze, wernisaże prac lokalnych artystów, spektakle teatralne, dostęp do katalogu online, IBUK Libra, Legimi, adresy stron bibliotek cyfrowych). Ponadto uczniowie obejrzeli wystawkę ciekawych powieści dla młodzieży. Niektórzy z nich przyznali, iż nie zdawali sobie sprawy, że oferta naszej biblioteki jest aż tak szeroka.