22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Na całym świecie organizowane są z tej okazji konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego.

Tego też dnia miała miejsce uroczystość w barcińskiej książnicy. Stowarzyszenie Ekologiczne z siedzibą w Barcinie, we współpracy z lokalnym zakładem przemysłowym Lafarge Kujawy, a także z biblioteką publiczną zorganizowało konferencję, która uatrakcyjniła czas jej uczestnikom. Naukowcy związani z Wydziałem Biologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą udzielając wykładów nawiązujących do ekologii. Prelekcja prof. Juliana Chmiela dotyczyła ciekawostek z historii klimatu, przyrody i polityki. Dr Michał Kupczyk zabrał gości do królestwa pszczół, opowiadając o swojej pasiece, z której przywiózł rój owadów. Nie zabrakło również zaangażowania młodzieży, uczennice klasy V d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie: Michalina Czechnik, Michalina Hałas i Wiktoria Zawisza recytowały wiersze z antologii poezji ekologicznej. Po ogromnej dawce wiadomości o trutniach i pszczołach przyszedł czas na miód dla uszu, czyli muzykę. Wokalistka- Ludmiła Małecka i pianista- Artur Grudziński wykonali utwory, które nawiązywały do świata przyrody. Całość spotkania wypełnił pyszny catering przygotowany przez „Ośrodek Wypoczynkowy Wiktorowo”, a sponsorowany przez firmę Lafarge Kujawy.

Na zakończenie warto podkreślić , że jasna oraz spójna komunikacja w zakresie miejskich działań na rzecz klimatu, edukacja na wielu szczeblach, właściwe informowanie mieszkańców o realizowanych działaniach pozwolą na większe zaangażowanie społeczne oraz zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska i klimatu.

Kamila Buczek