Zdjęcie z rozpoczęcia spotkania, dyrektor biblioteki wita zebranych gości

Słowo „powstanie” kojarzy się nam głównie z wielkimi zrywami narodowowyzwoleńczymi w okresie zaborów, jednak do tej kategorii można zaliczyć wiele innych wydarzeń, które odcisnęły piętno na naszej historii. Na przestrzeni wieków Polacy walczyli nie tylko o wolność czy autonomię; pod bronią wyrażali też protest przeciw uciskowi władzy i klas posiadających.

O powstaniach bardziej i mniej znanych można było posłuchać 8 stycznia w barcińskiej bibliotece, na kolejnym ze spotkań z cyklu „Ciekawi historii”. Prowadząca Olga Gralak-Ćwikła rozpoczęła wykład od pierwszego poświadczonego w źródłach powstania – zrywu ludowego w 1038 roku, a zakończyła opowieścią o podziemiu antykomunistycznym w latach 1945-1953. W prelekcji nie zabrakło oczywiście miejsca na wielkie bunty XIX wieku – powstania listopadowe i styczniowe, zrywy II wojny – powstania w getcie warszawskim oraz powstania warszawskiego, kilka słów powiedziano również o powstaniu wielkopolskim, na tyle ważnym, że brali w nim udział mieszkańcy Barcina i okolic. To nie wszystko – uczestnicy spotkania słuchali także o mniej znanych rebeliach, w tym powstaniu zabajkalskim, w którym do walki stanęli zesłańcy polscy na Syberii, czy powstaniu sejneńskim, epizodzie walki o granice wschodnie po zakończeniu I wojny światowej, jednym z niewielu wygranych polskich powstań.

Galeria