Publikacje wydane przez Towarzytwo Ekologiczne

W ciągu ostatnich kilku lat troska o środowisko stała się tematem, bez którego nie da się przejść obojętnie. O ochronie przyrody mówi się coraz częściej, coraz częściej organizowane są także wydarzenia, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jedną z takich imprez była konferencja naukowo-dydaktyczna, zorganizowana 17 stycznia w barcińskiej bibliotece we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie.

Wydarzenie pt. „Dolina Noteci. Jest jeszcze w Barcinie co chronić i czym się zachwycać” było podsumowaniem projektu „Odkryć walory użytku ekologicznego w Barcinie i wyeksponować znaczenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie w ramach grantu Wspólnie dla regionu Fundacji Lafarge Holcim. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Bydgoszczy - dr Maria Dombrowicz oraz Dyrektor Cementowni Kujawy Marek Michalski, patronat naukowy zaś prof. dr hab. Julian Chmiel, dr Michał Kupczyk oraz dr Ewa Krasicka-Korczyńska.

Konferencja rozpoczęła się od słowa wstępnego Pani Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie, Janiny Drążek. Następnie nadszedł czas na sesje referatową, która poprowadził dr Maciej Korczyński. W ramach sesji wygłoszono szereg referatów: "Antropocen. Refleksje filozoficzno -historyczne o odpowiedzialności" w wykonaniu dra Stefana Pastuszewskiego (Bydgoska Szkoła Wyższa), "Skarby przyrody Barcina i okolic" dra Michała Kupczyka i prof. dra hab. Juliana Chmiela (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), "Jak zachować nasze dziedzictwo przyrodnicze" dr Ewy Krasickiej- Korczyńskiej. W ramach sesji zaprezentowano również nowe wydawnictwo Stowarzyszenia Ekologicznego pt. ”Użytek Ekologiczny nr 229 w Barcinie" – dokonał tego prof. Mieczysław Wojtasik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Po zakończeniu konferencji każdy obecny otrzymał wymienioną wyżej publikację, jak również tomiki wierszy wydane przez Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie.

Wydarzenie uświetnił recital w wykonaniu Ludmiły Małeckiej i Artura Grudzińskiego; goście konferencji mogli również oglądać wystawę prac młodych twórców pt. "Z przyrodą na ty". Wystawiana prace są pokłosiem konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Ekologiczne.

Galeria