Młodzież siedząca na krzesłach oraz prelegent prowadzący wykład

”Bezpieczna marihuana? Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań” – to tytuł wykładu, który 12 lutego wygłosił w bibliotece dr Marcin Szulc, psycholog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie przeznaczone było dla młodzieży ze szkół z terenu gminy Barcin; tego dnia odbyły się także pokrewne tematycznie spotkania z nauczycielami gminnych szkól, oraz rodzicami – które także poprowadził dr Szulc.

Tematem wydarzenia przeznaczonego dla młodzieży były, jak sama nazwa wskazuje, popularne wśród młodych ludzi substancje o działaniu uzależniającym, w tym alkohol, marihuana, dopalacze a także e-papierosy, których szkodliwość dla zdrowia dowiodły liczne badania. Dr Szulc opowiedział zgromadzonej na spotkaniu młodzieży o następstwach używania i nadużywania tych substancji; mówił zarówno o konsekwencjach zdrowotnych, jak i społecznych. Nie zabrakło miejsca na głos młodzieży – uczniowie wykazali się sporą wiedzą na temat używek oraz zgubnych skutków ich zażywania, padło także wiele pytań w kierunku prowadzącego.

Galeria zdjęć