Prymicja ks. J. Badzińskiego w Barcinie w 1934 roku

Wydruk kopii fotografii czarno-białej przedstawiającej ulicę wypełnioną tłumem ludzi. Z lewej strony w tłumie widoczna grupa mężczyzn w sutannach i białych albach, w pobliżu widoczny baldachim procesyjny. Z lewej strony drzewa, w oddali budynki stojące przy ulicy.

Oryginał fotografii przedstawia procesję na ul. 4 stycznia w Barcinie przed prymicją (pierwszą msze nowo wyświęconego kapłana) ks. Juliana Badzińskiego w dniu 20.06.1934 roku.