Edmund Reinke

Fotografia fotografii. Oryginał w sepii na twardym papierze w ząbkowanym brzegiem przedstawiająca mężczyznę o trójkątnej twarzy, z lekko odstającymi uszami, małym wąsem. Mężczyzna ubrany w marynarkę z szerokim kołnierzem, białą koszule i krawat. W poszetce fragment białego materiału.

Zdjęcie przedstawia pierwszego powojennego burmistrza Barcina: Edmunda Reinke.