Nawiedzenie obrazu NMP z Jasnej Góry. Widok ul. Kościelnej, Barcin 1978 rok.

Fotografia kolorowa na białym papierze, w ujęciu poziomym, przedstawiająca ulicę z rzędami domów po obu stronach, ozdobioną transparentami, balonami, girlandami itd. Na transparentach napisy min. „Witaj Świątynio Boga”. Na ulicy widoczni przechodnie, w głębi samochody.

Zdjęcie przedstawia ul. Kościelna w Barcinie, przystrojoną z okazji nawiedzenia miasta przez obraz Najświętszej Maryi Panny z Jasnej Góry w 1978 roku.