Pomnik ofiar II Wojny Światowej w Barcinie

Fotografia kolorowa na białym papierze, przedstawiająca pomnik w kształcie rombu, otynkowany na biało, z napisem „1939-1945”, stojący wśród nagrobków. Przed pomnikiem znicze i wieńce czarno-białe. Ciemne niebo. Na lewo widoczna stojąca tyłem dziewczynka w e wzorzystej kurtce.

Zdjęcie przedstawia zbiorową mogiłę ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny Światowej w Barcinie.