Medal Niepodległości Tadeusza Reinke

Medal okrągły bity w brązie.

Awers: trzy hydry przebite trzema mieczami. Na otoku napis :”Bojownikom niepodległości” . Rewers: pośrodku litery RP.

Medal należący do Tadeusza Reinke, mieszkańca Barcina. Odznaczenie nadawane osobom, które zasłużyły się na rzecz wolności Polski w czasie przed wojna -+*światową, w jej trakcie oraz w czasie walk bojowych w latach 1919-1921.