Legitymacja orderu Virtuti Militari Antoniego Barańczaka

Legitymacja w kształcie małej książeczki, na stronie pierwszej fotografia mężczyzny z mundurze, na drugiej napisy poświadczające przyznanie Antoniemu Barańczakowi Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy V w dniu 16.11.1946 r.