Odznaka rozpoznawcza 5 Kresowej Dywizji Piechoty w składzie II Korpusu Polskiego podczas II WŚ Antoniego Barańczaka

Naramienna odznaka rozpoznawcza na mundur, metalowa, w kształcie żółtej tarczy z sylwetką żubra.

Odznaka rozpoznawcza 5 Kresowej Dywizji Piechoty , jednostki wojskowej w składzie II Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II WŚ.

Odznaka należała do żołnierza II Korpusu Polskiego Antoniego Barańczaka.