Logo Biblioteka +

14 sierpnia br., to wyjątkowy dzień w 65- letniej historii Biblioteki Publicznej w Barcinie, tego dnia w Urzędzie Miejskim w Barcinie podpisano umowę dotyczącą budowy nowego budynku barcińskiej książnicy. Inwestora - BPMiG im. Jakuba Wojciechowskiego reprezentowały dyrektor Biblioteki Grażyna Szafraniak i Ewa Słowińska, a wykonawcę - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ze Żnina Pan Jacek Jezierski.

Przedmiotem umowy o wartości 1.430.000,00 zł jest budowa parterowego budynku biblioteki o powierzchni 757 m2 , wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dojściem i murem oporowym terenowym na działce nr 81/66 przy ul. LWP w Barcinie.

Już 16 sierpnia br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Roboty budowlane, zgodnie z zawartą umową, potrwają do 31 lipca 2013 roku. Pełnieniem nadzoru inwestorskiego zajmie się Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek", którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych poprzez przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Rozpoczęta inwestycja nie tylko cieszy bibliotekarzy i czytelników. Ze względu na charakter kulturalno-edukacyjnej działalności placówki nowa, większa biblioteka będzie mogła rozszerzyć ofertę dla użytkowników i jeszcze lepiej służyć lokalnej społeczności.