klatka z nagrania wykonanego przez Telewizję Lokalną w  Barcinie

Mirosław Bińkowski znany popularyzator gwary pałuckiej wydał nową książkę adresowaną dla najmłodszych czytelników, którzy czytając wiersze napisane gwarą mogą dowiedzieć się jak kiejsiś pałuczoki godali.

Źródło: www.tvlbarcin.pl