Zdjęcie ze strony www.paluki.tv
fot. Karol Gapiński

Spotkanie muzyczne Pomysły na zmysły - Stanisław Moniuszko wymyśliła Nell Polgert-Martwijczuk. Prowadzi ona studium muzyczne Presto, które działa w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie. Swój wielki udział organizacyjny w tym wydarzeniu miały dzieci z bibliotecznego studium Presto. Zresztą, jak się później okazało, nie tylko organizacyjny, ale i wykonawczy.

Źródło: www.paluki.tv