Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin wydało kolejną książkę. Dotyczy ona powstańców wielkopolskich z terenu Barcina, a redakcją zajęły się Zofia Drzewiecka i Barbara Chojnowska. Zapraszamy do materiału na stronie Tygodnika Lokalnego Pałuki.