Informacja o zmianie numeru telefonu na 790-428-282
Uwaga zmiana numerów telefonów do bibliotek na terenie Gminy Barcin ‼
Od 1 grudnia 2021r. dotychczasowe numery telefonów:
📞 Biblioteka główna 383-21-66
📞 Filia w Piechcinie 511-47-34
📞 Filia w Barcinie 383-64-07
📞 Filia w Mamliczu 383-61-82
Przestaną funkcjonować.
Nowym numerem będzie: 790-428-282.