Plakat informujący o wydarzeniach w Tygodinu Bibliotek
Plakat informujący o wydarzeniach w Tygodniu Bibliotek