Drukuj
Kategoria: Informacje prawne

Deklaracja dostępności Strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzając dostępność witryn programem NVDA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego pod adresem Wojska Polskiego 4A

Jest w pełni dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr. 1 pod adresem ul. Kościelna 15 w Barcinie

Jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna w Piechcinie pod adresem ul. 11 Listopada 1C

Jest w pełni dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna w Mamliczu pod adresem Mamlicz 72

Jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Biblioteki Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Barcin posiada następujące udogodnienia:

Przełącznik rozmiaru czcionki,

Przełącznik zmiany kontrastu.

Przełącznik wyświetlania w trybie nocnym oraz domyślnym.

Strona jest w pełni responsywna, to znaczy, że dopasowuje się dynamicznie do szerokości ekranu, na jakim jest wyświetlana.

Możliwe jest obsługiwanie strony z poziomu klawiatury.

 

Inne informacje i oświadczenia

Zamierzamy osiągnąć wyższy poziom dostępności tak, aby korzystanie z naszej witryny było łatwiejsze dla wszystkich grup odbiorców.

Jednakże mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć: