Bazy Biblioteki Narodowej
ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, m.in.:
  • Książki polskie od 1980
  • Książki polskie podziemne od 1976-1989
  • Artykuły z czasopism polskich od 1996
  • Czasopisma polskie nowe
  • Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986
  • Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987
  • Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
  • Centralny Katalog Czasopism Polskich
  • Informator o bibliotekach w Polsce
  • ISBN - Katalog Polskich Wydawców
Copac
Copac to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales
KARO - Katalog rozproszony Bibliotek Polskich
Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
NUKaT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.
Regiony wschodniej Polski
baza wielodziedzinowa, obejmuje wydawnictwa opublikowane po 1990 r., prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
WorldCat
katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.