ARTON - Poslka literatura humanistyczna
Elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ; arcydzieła literatury polskiej ; noty biograficzne
Staropolska On-Line
Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy
Polska Bibliografia Literacka 1990-1995
Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach,
tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.
Bibliografia Bara
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)
Filmpolski.pl.
Internetowa baza filmu polskiego. Film polski, film w prasie polskiej