System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ)
Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z ok. 270 czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów pokonferencyjnych oraz aktów prawnych. Obejmuje całe piśmiennictwo krajowe.
Baza budowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią placówki naukowe.
Tematyka: szeroko pojęta gospodarka żywnościowa, rolnictwo, leśna gospodarka niedrzewna, przemysł spożywczy
AGRICOLA (AGRICurtural OnLine Access)
Zawiera opisy z książek, serii i czasopism notowanych przez Narodową Bibliotekę Rolniczą USA i instytucje z nią współpracujące.
Tematyka: rolnictwo ogólnie gospodarka zwierzęca, akwakultura, biotechnologia, botanika, ekonomia i ekonomika rolnictwa, inżynieria i mechanizacja rolnictwa, entomologia, środowisko, zarządzanie, żywienie i technologia, finansowość rolna, przemysł spożywczy, leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, ekologia, parazytologia, socjologia wsi, gleboznawstwo, medycyna weterynaryjna.
Język: angielski.
PSJC - POLISH SCIENTIFIC JOURNAL CONTENTS
Baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych. Baza jest opracowana w języku angielskim.
FREE AGRICULTURAL JOURNALS
Wolny dostęp do 120 tytułów czasopism rolniczych i z dziedzin pokrewnych ze strony United States Agricultural Information Network (USAIN)