Drukuj
Kategoria: Bibliografie

Elektroniczna wersja Polskiej Bibliografii Prawniczej tworzonej w Instytutcie Nauk Prawnych PAN. Baza obejmuje obok pozycji prawniczych z zakresu teorii i historii państwa i prawa, prawa międzynarodowego, publicznego, nauk penalnych, także pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego, w tym kryminologii, kryminalistyki, oraz medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej.

Zasięg chronologiczny: od 1970 r.

Wejście do bibliografii

Polska Bibliografia Prawnicza jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do E-źródeł przez PROXY.

Informacje o wszystkich bazach dostępnych w sieci uczelnianej i przez PROXY znajdują się tutaj