Pan Maciej Stańczak siedzi w fotelu na scenie, w lewej ręce trzyma mikrofon, a prawą przełącza zdjęcia z przygotowanej prezentacji.

Miano „Śnieżnej Pantery” nadawane jest osobom, które zdobyły pięć siedmiotysięcznych szczytów, leżących w pasmach górskich Tienszan i Pamir; w przeszłości szczyty te znajdowały się w granicach byłego ZSRR. W Polsce tytuł ten nosi zaledwie kilku wspinaczy – jednym z nich jest Maciej Stańczak, który gościł w naszej bibliotece 21 października.

Pochodzący z Opola Maciej Stańczak wspinał się także na ośmiotysięczniki – uczestniczył w wyprawach realizowanych w ramach programu „Polski Himalaizm Zimowy” min. na Czo Oju i Makalu. W Barcinie opowiedział jednak o swoich wyprawach na szczyty siedmiotysięczne, za których zdobycie otrzymał wyżej wspomniane wyróżnienie. Na przysłowiowy „pierwszy ogień” poszła relacja o wejściu na Chan Tengri, górę leżącą na pograniczu Kazachstanu, Kirgistanu i Chin; po niej nadeszła kolej na pozostałe szczyty.

Wypowiedzi wspinacza towarzyszyła prezentacja multimedialna. Fotografie przedstawiające niebosiężne szczyty i malutkie, niemal niedostrzegalne ludzkie sylwetki na tle bieli śniegu świetnie ilustrowały słowa Pana Macieja o trudach wspinaczki. Nasz gość nie tylko przybliżył kolejne etapy wypraw począwszy od przyjazdu do bazy, po zdobycie wierzchołka i z niego bezpieczne zejście, ale także w bardzo przystępny sposób opowiedział o tajnikach wspinaczki wysokogórskiej – np. procesie aklimatyzacji czy przyrządzaniu posiłków na dużych wysokościach.

Spotkanie zrealizowano w ramach zadania „Ku szczytom – o literaturze górskiej i nie tylko” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo biblioteki barcinLogo biblioteki barcin