W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie XII Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia - gwara pałucka”. Po raz pierwszy konkurs przebiegał w formie online. Uczestnicy konkursu nadesłali nagrania swoich wystąpień. Jurorzy obradowali w trybie hybrydowym: pani Teresa Wilk i pan Krzysztof Leśniewski oceniali nagrania dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin łącząc się z przewodniczącym jury panem Mirosławem Binkowskim za pomocą platformy Zoom. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klas I-III oraz IV-VIII. W tegorocznym konkursie wzięło udział 27 osób: 9 w pierwszej kategorii szkół podstawowych, 18 w drugiej kategorii szkół podstawowych.

Komisja sędziowska przy ocenie uczestników brała pod uwagę umiejętność posługiwania się gwarą, poprawność i staranność interpretacji, opanowanie pamięciowe tekstu, intonację i dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrodami dla laureatów, ich opiekunów i pozostałych uczestników konkursu były książki i gry ufundowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin. Najmłodszy uczestnik konkursu otrzymał ponadto wielkiego pluszowego misia ufundowanego przez radną Rady Miejskiej w Barcinie Panią Teresę Wilk.

W kategorii klas I-III:
I miejsce zajęła Nadia Suszek ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu;
II miejsce zajęła Maja Janus z Zespołu Szkół w Barcinie;
III miejsce zajęła Maja Szwed z Zespołu Szkół w Barcinie.

Wyróżniono Mateusza Kaniukę oraz Zuzannę Rzekanowską z Zespołu Szkół w Barcinie. Za przygotowanie laureatki jury nagrodziło Panią Hennę Krause. W tej kategorii wręczono również nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu – wielkiego pluszowego misia otrzymał Mateusz Kaniuka.

W kategorii klas IV-VIII:
I miejsce zajęła Karolina Mazurek z Zespołu Szkół w Barcinie;
II miejsce zajęła Aleksandra Strzysz ze Społecznej Szkoły Podstawowej „Trójka” w Żninie;
III miejsce zajęła Karolina Piwecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Wyróżnienia otrzymały Antonina Słomkowska oraz Milena Małecka ze Społecznej Szkoły Podstawowej „Trójka” w Żninie. Nagrodzono również nauczycielkę – opiekunkę laureatki – Panią Halinę Kolińską.

Nagranie z podsumowania tegorocznego konkursu wraz z występami nagrodzonych uczestników można obejrzeć 11 grudnia 2020 na Facebooku i stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin natomiast nagrania wszystkich uczestników od dnia 12 grudnia br.