Pani bibliotekark czyta uczestnikom ksiażkę.

Okazuje się, iż z niepotrzebnej już nikomu rzeczy można zrobić coś ciekawego. Dowiedziały się o tym dzieci w trakcie zajęć wakacyjnych pn. „Coś z niczego” zorganizowanych 22 lipca przez piechcińską bibliotekę w ramach współpracy ze świetlicą wiejską w Piechcinie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali opowiadania pt. „Niepotrzebne zabawki”. Następnie wzięli udział w dyskusji na temat tego, czy łatwo znaleźć niepotrzebne przedmioty w domu, czy dużo takich rzeczy się wyrzuca i czy można ich jeszcze jakoś użyć?

W dalszej części zajęć dzieci zrobiły asamblaże: prace wykonane z różnych przyniesionych z domu gotowych przedmiotów połączonych w jedną całość. Były to obrazy oraz rzeźby. Uczestnicy nadali tytuły stworzonym „hasiorom”. W ten sposób powstała mała wystawa.

Podczas spotkania odbyły się także zabawy ruchowe. Nie zabrakło również drobnych upominków dla wszystkich za kreatywność.

Galeria zdjęć