Dzieci siedzą przy nakrytych folią stołach i malują farbami na kartkach papieru korzystając ze słomek.

5 sierpnia 2021 r. podczas kolejnych zajęć wakacyjnych zorganizowanych przez piechcińską filię oraz Świetlicę Wiejską MDK w Piechcinie dzieci malowały słomkami letni pejzaż. Powstały ciekawe prace, które zdobią biblioteczną wystawkę w Kąciku Małego Czytelnika.

W trakcie spotkania odbyły się również zabawy integracyjne („Wyobraźnia bez granic”, „Gdybyś był…”, „Rozwijające się historie”). Warto podkreślić, iż cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony najmłodszych.

Dzieci wykonywały swoje prace, zajadając się cukierkami. Wszyscy otrzymali drobne upominki.