Prace wykonane na zajęciach, na stole stoją słonie, żyrafy i krokodyl.

26 sierpnia 2021 r. piechcińska książnica oraz Świetlica Wiejska MDK w Piechcinie zorganizowały kolejne zajęcia dla dzieci. Podczas spotkania wycinaliśmy i składaliśmy z brystolu różne zwierzęta: słonie, żyrafy, tygrysy oraz krokodyle. Powstałe zwierzaki-składaki zdobią „Kącik Małego Czytelnika”.

W trakcie zajęć odbyły się również zabawy edukacyjne („Rozwijające się historie”, Pierwsza dziesiątka”, „Ukryte słowa” i „Chcę Ci sprzedać kangura”).