Czekanie na swoją kolej to prosta, ale ważna zasada harmonijnego współżycia w grupie. Przekonały się o tym „Smerfy”, podopieczni pani Estery Kolasy, biorące udział w zajęciach pn. „Jestem cierpliwy”, które odbyły się 25 listopada 2021 r. w piechcińskiej filii.

W trakcie spotkania przedszkolaki uczestniczyły w zabawie integracyjnej pn. „Mam na imię…” oraz „Bądź wytrwały”, po czym wysłuchały bajki terapeutycznej. Następnie odbyła się pogadanka na temat cierpliwości. Dzieci dowiedziały się, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego zachowania na placu zabaw. Zrozumiały także, dlaczego konieczne jest cierpliwe czekanie na swoją kolej. Przyznały rację, że jeżeli źle się zachowamy, to należy przeprosić i spróbować w jakiś sposób wynagrodzić krzywdę. Podczas zajęć „Smerfy” otrzymały także prostokąty z przedmiotami oraz trójkąty z literkami. Zadanie polegało na budowaniu domków. Wykonując je, trzeba było sugerować się literą, na jaką rozpoczyna się nazwa danego przedmiotu. A w drugiej części zajęć dzieci kolorowały postać Fenka.

Zajęcia odbyły się w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”.

Galeria zdjęć