18 stycznia 2022 r. piechcińska filia i świetlica wiejska Miejskiego Domu Kultury w Piechcinie połączyły siły, organizując dla najmłodszych zajęcia plastyczne, w czasie ferii.

Dzieci tworzyły pejzaże zimowe, używając do tego pasty do zębów. Prace uczestników spotkania były bardzo efektowne. Można było zauważyć, że wykonali je z dużą starannością. Pomimo braku śniegu podczas ferii w pracach dzieci było go mnóstwo.

Drugą część spotkania poświęcono zabawom integracyjnym: „Głuchy telefon”, „Ten rysunek przedstawia…”, „Rozwijające się historie”. Uczestnicy otrzymali drobne upominki za aktywny udział w zajęciach. Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku.