8 kwietnia piechcińską książnicę odwiedzili uczniowie klasy Ia ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie wraz z wychowawcą, panią Justyną Michalak oraz nauczycielem wspomagającym, panią Katarzyna Ściernicką. Dzieci uczestniczyły w zajęciach pn. „Wspólny cel łączy”, w ramach cyklu „Biblioterapia dla Dużych i Małych”.

W trakcie spotkania pierwszoklasiści wzięli udział w zabawie integracyjnej „Oddajemy książkom głos”, po czym wysłuchali opowiadania pt. „Razem łatwiej i przyjemniej”. Następnie odpowiadali na pytania dotyczące fabuły opowieści. Uczniowie zgodzili się z faktem, że gdy kilka osób pracuje razem nad jakimś problemem, to znajdą one więcej sposobów jego rozwiązania niż pojedynczo, gdyż do pomysłów każdej osoby dojdą jeszcze pomysły wspólne. Dlatego ważne jest, aby klasa ze sobą współpracowała i pomagała sobie, zamiast rywalizować. W dalszej części zajęć dzieci układały również zdania z rozsypanek wyrazowych oraz wykonały pracę plastyczną nawiązującą do treści wysłuchanej wcześniej historyjki.

Dorota Witkowska