18 lipca 2022 r. podczas kolejnych wakacyjnych zajęć z dziećmi w ramach współpracy piechcińskiej filii ze Świetlicą Wiejską MDK w Piechcinie rozmawialiśmy na temat właściwego zastosowania związków frazeologicznych, wykorzystując w tym celu książkę Agnieszki Frączek pt. „Siano w głowie czyli trafiła kosa na idiom”.

W trakcie spotkania dzieci wysłuchały kilkunastu wierszy zawierających frazeologizmy. Następnie wcieliły się w role i odgrywały scenki wylosowanych przysłów, a także wyjaśniały ich znaczenie. Bez wątpienia ciekawym wyzwaniem dla wszystkich w dalszej części zajęć było wykonanie asocjogramu wybranego przez siebie idiomu.

Jak zwykle odbyły się również zabawy ruchowe.