20 stycznia 2022 r. piechcińska biblioteka i świetlica wiejska Miejskiego Domu Kultury w Piechcinie zorganizowały kolejne zajęcia plastyczne, w czasie ferii.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci wykonały kartki, wykorzystując do tego celu wycinanki, pisaki i kredki. Następnie trzeba było wymyślić i napisać wiersz. Należy stwierdzić, iż uczestnicy spotkania wykazali się kreatywnością, gdyż świetnie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Powstały ciekawe laurki, które dzieci po zajęciach zabrały ze sobą, aby móc wręczyć je swoim babciom i dziadkom.

W trakcie spotkania uczestnicy również wzięli udział w zabawach integracyjnych („Widzę, czego ty nie widzisz”, „Dla kogo pakujemy walizki?”, „Nie wolno się śmiać”). Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku i upominków.