„Czucie i wiara silniej mówią do mnie, niż mędrca szkiełko i oko”

„Ballady i romanse” Adam Mickiewicza – zbiór utworów uznawanych za manifest polskiego romantyzmu to lektura jedenastej odsłony Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji czytelniczej zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a kontynuowanej przez jego następcę, Andrzeja Dudę. W ramach akcji w miastach i miasteczkach w całej Polsce wspólnie odczytywane są fragmenty wybranego na dany rok dzieła; po raz kolejny w wydarzenie włączyły się barcińskie instytucje.

Podobnie jak w latach ubiegłych, akcję współtworzyły: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie, Zespół Szkół w Barcinie oraz Miejski Dom Kultury w Barcinie. Pani Danuta Wesołowska ze Stowarzyszenia Strażnicy Kurhanu użyczyła strojów na potrzeby wydarzenia.

Barcińskie Narodowe Czytanie miało miejsce 12 września 2020 roku, w zrewitalizowanym parku położonym przy bibliotece. Piękna, jesienna pogoda towarzyszyła czytającym i słuchającym. Wydarzenie poprowadziły Marzenia Wolska, dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie oraz Renata Grabowska, p.o. dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie.

Po krótkim wstępie prezentującym tło historyczno-społeczne powstania „Ballad i romansów” nastąpiło wspólne odczytywanie wybranych poematów. I tak utwór „Romantyczność” odczytali: Hubert Łukomski, Zastępca Burmistrza Barcina oraz Sołtys Piechcina, bibliotekarka, Anna Popielarz – Olszak. W tajemnicę jeziora Świteź wprowadziły słuchających Danuta Wesołowska ze Stowarzyszenia Strażnicy Kurhanu oraz Małgorzata Mika, instruktorka, pracownik oświatowo-kulturalny z Domu Dziennego Pobytu Zacisze w Barcinie, które odczytały „Świteziankę”. Do karczmy Rzym zaprosiły uczennice Zespołu Szkół w Barcinie Anna Ratajczak i Daria Pender w utworze „Pani Twardowska”. Uczestniczki projektu „Działania animacyjno-kulturalne w Barcinie” realizowanego przez barciński Urząd Miasta, Panie Janina Lubiak i Ewa Pilarska opowiedziały tragiczną historię uwiedzionej przez panicza wiejskiej dziewczyny Krysi, w balladzie „Rybka”.

Po zakończeniu czytania widzowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat „Ballad i romansów” w quizie; każdy chętny miał też możliwość opieczętowania swojego egzemplarza zbioru specjalną pieczęcią, dosłaną z Kancelarii Prezydenta.

W roku 2023 lekturą Narodowego Czytanie będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej; już dziś serdecznie zapraszamy na wspólną lekturę.