obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr Katalogowy B/Ia/53

Fotografia czarno-biała, przedstawiająca grupę ośmiu mężczyzn w pomieszczeniu, ustawionych w dwóch rzędach, pierwszy rząd siedzi, drugi stoi. Mężczyźni w mundurach i czapkach.

Zdjęcie przedstawia barcińskich strażaków w latach 70 tych XX wieku.

Z lewej w tylnym rzędzie stoi Zygmunt Idkowiak, dalej Jan Najsztub, zastępca dra do spraw technicznych, Czesław Mikołajczak, dalej Henryk Durczak, pracownik kopalni Wapienno (obsługiwał ciężki sprzęt, jego rodzina mieszkała w domu J. Wojciechowskiego).

W dolnym rzędzie od prawej Władysław Kowalski, członek Związku Sportowego OSP, dalej p. Zakaszewski, p. Franciszek Kotyński (był palaczem i woźnym w SP nr 2 w Barcinie), dalej p. Tadeusz Dziarnowski.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM