obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej

Inicjatorem powstania Izby Tradycji, otwartej 25 września 1996 roku w piwnicach Urzędu Miejskiego w Barcinie był Czesław Cieślak, który pełni również funkcję opiekuna Izby.

Izba, pomyślana początkowo jako miejsce upamiętniające postać Jakuba Wojciechowskiego, literata -robotnika, patrona Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin szybko rozrosła się do rozmiarów małego muzeum stając się kopalnią wiedzy o gminie, jej historii i mieszkańcach. W pomieszczeniach Izby zaaranżowano wystawę zatytułowaną „Historia Barcina i okolicznych miejscowości”. Liczba eksponatów stale wzrastała dzięki niestrudzonej pracy Czesława Cieślaka.

W 2013 roku Izba została przeniesiona z piwnic Urzędu Miejskiego do nowo wybudowanego budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. W chwili obecnej w czytelni biblioteki eksponowane są na stałe meble pochodzące z mieszkania Jakuba Wojciechowskiego, pozostałe zbiory zaś, skatalogowane i opisane przez pracownicę czytelni Olgę Gralak-Ćwikła przechowywane są w odpowiednich warunkach i prezentowane przy okazji wystaw tematycznych. Zbiory Izby powiększają się stale dzięki hojności mieszkańców gminy, przekazujących do zbiorów muzeum pamiątki rodzinne, fotografie, dokumenty, czasopisma oraz przedmioty codziennego użytku.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM