obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
grupowe zdjęcie, trzy rzędy, w pierwszym dzieci kucają, w drugim stoją a w trzecim stoją opiekunki z bibliotekarką, dzieci trzymają w rękach wykonane prace, wszyscy się uśmiechają.

18 stycznia br. piechcińską bibliotekę odwiedziły 5-latki z Przedszkola w Piechcinie wraz z nauczycielkami – panią Justyną Figiel oraz panią Aleksandrą Nierychłą. Dzieci uczestniczyły w zajęciach pn. „Dlaczego wielbłąd ma garby? Uprzejmość” w ramach cyklu „O wartościach słów kilka”.

W trakcie spotkania przedszkolaki wzięły udział w zabawie integracyjnej „Magiczne słówka”, po czym wysłuchały opowiadania o pewnym wielbłądzie, który zapłacił wysoką cenę za swój brak delikatności wobec innych… Następnie 5-latki odpowiadały na pytania dotyczące fabuły opowieści. Wszyscy zgodzili się z faktem, że „dzień dobry”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” to magiczne słowa, z których może korzystać każdy. Z pewnością słowa te przyjmowane są z uśmiechem, otwierają drzwi i sprawiają, że ludzie są w stosunku do nas mile usposobieni. Te grzecznościowe zwroty czynią życie codzienne znacznie łatwiejszym i przyjemniejszym. Warto więc o nich pamiętać i często z nich korzystać. W ten sposób okazujemy uprzejmość drugiej osobie.

W dalszej części zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną w postaci „przypominajki” zwrotów grzecznościowych.

Galeria zdjęć

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM