obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr katalogowy SK-IIa-03

Pergamin prostokątny, podniszczony na brzegach, naklejony na papierze, z okrągłą pieczęcią lakową osadzoną w metalowej puszce ze sznurem. Na pergaminie napis po łacinie.

Dyplom nadania Stanisławowi Krzysiowi tytułu doktora wszech nauk lekarskich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 9 maja 1928 roku. Podpisy: Leon Marchlewski, rektor UJ, Stanisław Ciechanowski, dziekan Wydziału Lekarskiego, Kazimierz Kostanecki, promotor.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM