obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Grupowe zdjęcie uczestników konkursu, osób zasiadających w jury i dyrektorki biblioteki
W czwartkowe przedpołudnie 25 kwietnia 2024 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie odbyły się eliminacje gminne do IX Międzypowiatowego Konkursu Krasomówczego „Domestenes”.Konkurs odbył w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II-IV i klasy V-VII szkół podstawowych.

Jury w składzie: Teresa Wilk, Zofia Jesionowska i Anna Zielińska oceniały m.in.: zalety merytoryczne występu, zrozumienie tekstu i jego interpretację, kompozycję prezentacji, kunszt oratorski, poprawną wymowę, świadome użycie środków ekspresji, pamięciowe opanowanie tekstu i kontakt ze słuchaczem.

W eliminacjach w obu grupach wiekowych wzięło udział 11 dzieci. Poziom konkursu był wysoki, jurorzy mieli nie lada problem, by wybrać najlepszych uczestników „Demostenesa”. Przewodnicząca jury pani Teresa Wilk pochwaliła wszystkie dzieci, podziękowała zarówno nauczycielom, jak i rodzicom za perfekcyjne przygotowanie dzieci do konkursu. Wszystkie dzieci zaprezentowały się na wyrównanym wysokim poziomie.

Wyniki eliminacji przeprowadzonych dnia 25.04.2024 w Barcinie:

I kategoria wiekowa  – uczniowie szkół podstawowych klas II – IV

  1. miejsce: Madalińska Karolina
  2. miejsce:  Światowy Patryk
  3. miejsce: Roman Zofia

II kategoria wiekowa  – uczniowie szkół podstawowych klas V – VII:

  1. miejsce: Kwaśniewska Zuzanna
  2. miejsce: Olszak Bartosz
  3. miejsce: Domagalski Wojciech

Laureaci reprezentować będą naszą gminę w finale konkursu, który przewidziany jest na 29 maja 2024 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie.

                                                                                                                                         Żaneta Kubera

Galeria zdjęć

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM