obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr Katalogowy B/III/171

Książka wydana na szarym papierze, szyta, klejona.

U dołu pieczęć: „Dr. Stefan Giebocki Barcin”.

Na okładce herb z czerwonymi murami miasta zwieńczonymi trzem wieżami i bramą, z której jedno skrzydło drzwi otwarte. Za herbem gałązka oliwna, oraz flaga biała z niebieskim krzyżem i czerwonym paskiem oraz okrągła odznaką z napisem BTW na przecięciu ramion krzyża. Powyżej napis „1920 – 25 -1945”. Poniżej napis „Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie”.

Księga pamiątkowa wydana z okazji 25lecia Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego w 1945 roku. W książce znajdują się wzmianki o barcińskim towarzystwie wioślarskim.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM