obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr katalogowy Z-VIe-011

Laska drewniana, lakierowana na brązowo, w kształcie wydłużonego rogu, czubek zabezpieczony blaszanym zwieńczeniem.

Na czubku w stylizowanym otoku wybity orzeł pruski, ukoronowany, z insygniami koronacyjnymi w szponach. Wokół orla napis: „Gem. Złottowo Kreis Schubin” – tłumaczenie: Gmina (niem. gemeinde) Złotowo, powiat Szubin.

Poniżej czubka skórzany warkocz przymocowany do laski.

Symbol władzy sołtysa sołectwa Złotowo w zaborze pruskim.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM