obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr. katalogowy B/IVa/261

Legitymacja w kształcie małej książeczki, na stronie pierwszej fotografia mężczyzny z mundurze, na drugiej napisy poświadczające przyznanie Antoniemu Barańczakowi Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy V w dniu 16.11.1946 r.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM