obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Prelegentka stoi przed publicznością i prowadzi wykład, w tle wyświetlana jest prezentacja multimedialna.

Symbole narodowe podkreślają charakter i niezależność kraju, do którego należą; najczęściej wywodzą się z historii danego narodu, służą budowaniu postaw patriotycznych. Ilość i rodzaj symboli zależy od kraju; symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. O ich historii i znaczeniu użytkownicy biblioteki mogli dowiedzieć się na spotkaniu, które miało miejsce 13 czerwca; wydarzenie poprowadziła Olga Gralak – Ćwikła.

Na samym wstępie zebrani usłyszeli kilka informacji na temat statusu prawnego polskich symboli narodowych: odpowiednie zapisy znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego obywatela RP oraz wszystkich organów, instytucji i organizacji państwowych  jest otaczanie ich szacunkiem i czcią.

Następnie nadeszła kolej na omówienie poszczególnych symboli narodowych, genezy ich powstania i zmianach, jakie w nich zachodziły na przestrzeni wieków. Wypowiedź ilustrowana była prezentacją multimedialną.

Pierwszy przedstawiony został najstarszy polski symbol narodowy – Orzeł Biały, który po raz pierwszy użyty został jako oficjalny herb państwa przez króla Przemysła II w 1295 roku; użycie tego symbolu w powiązaniu z min. dynastią Piastów notowane jest jednak już wcześniej.

Barwy narodowe mają późniejszą historię; wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego, a ustalone zostały w XVIII wieku. Należy tu odróżnić barwy narodowe od flagi Rzeczpospolitej Polskiej; flaga składa się z barw w konkretnym układzie i umieszczeniu – powinna mieć kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i być umieszczona na maszcie. 

Hymnem narodowym RP jest „Mazurek Dąbrowskiego”, polska pieśń patriotyczna powstała w 1797 roku; utwór oficjalnie stał się hymnem państwa w 1927 roku. Ciekawostką jest tu fakt, że na przestrzeni wieków polskiej historii więcej było pieśni, które pretendowały do miana naszego hymnu, takie jak np. “Bogurodzica”, “Gaude Mater Polonia”, “Pieśń konfederatów barskich”.

Wydarzenia zrealizowane w ramach zadania “DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Walka Polaków o wolność w literaturze, słowie i muzyce”, dofinansowanego ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: po prawej stronie orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami, obok napis "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego", pod napisem biało-czerwony pasek nawiązujący do flagi Polski.
Logo Biura Niepodległa: Napis niepodległa stylizowany na pismo odręczne.
Logo Biblioteki w Barcinie: Skrót BPMiG Barcin umieszczony nad grafiką przypominającą otwartą ksiażkę.

Wydarzenie realizowane w ramach zadania “DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Walka Polaków o wolność w literaturze, słowie i muzyce”, dofinansowanego ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.

Galeria zdjęć

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM