obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej
Nr. kat. SK – Ia – 02

Fotografia czarno-biała na białym papierze z ząbkowanym brzegiem, przedstawiająca grupę pięciu mężczyzn ubranych w garnitury, stojących w pomieszczeniu, w tle ściana pomalowana w geometryczne wzory. W centrum dwaj mężczyźni , z prawej trzymający dyplom w ramce, podający rękę pochylonemu lekko, łysawemu mężczyźnie w okularach. Po obu stronach mężczyźni przyglądający się scenie.

Zdjęcie przedstawia pożegnanie dra. Stanisława Krzysia po jego przejściu na emeryturę w 1971 roku. Od prawej Lucjan Pijarowski, członek Rady Narodowej, Czesław Andryszak, ówczesny burmistrz Barcina (zajmował się radiofonizacją miasta, nazywano go „Szypełek”), pierwszy po lewej za dr. Krzysiem Wiktor Fąferek, kierownik ówczesnej Szkoły Podstawowej przy ul. Polnej, Henryk Nowakowski, pierwszy ówczesny sekretarz PZPR w Barcinie.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM